Jak się przygotować do kontroli sanepidu?

Sanepid to instytucja, której boi się niemal każdy właściciel restauracji i nie może to dziwić. Negatywna ocena lokalu przy kontroli przez członków tego organu będzie skutkować zamknięciem prowadzenia działalności, co dla każdego właściciela restauracji będzie przysłowiowym gwoździem do trumny. Warto w związku z tym nieco bliżej przyjrzeć się tej kwestii i wiedzieć, jak się do takiej kontroli przygotować. O czym w związku z tym musimy pamiętać?

Wymagania

W pierwszej kolejności odnieść się trzeba do wymagań, które stawia przed nami sanepid, zanim jeszcze otworzymy taki lokal. Otóż pamiętać tu trzeba między innymi o wysokości ścian, gdyż nie mogą one być niższe niż dwa i pół metra czy odpowiednich sprzętach kuchennych. Te muszą mieć atest PZH, a więc Państwowego Zakładu Higieny. Ważne są też normy związane z czystością wody. Jeśli okaże się, że nie jest ona zbyt czysta, wówczas będziemy zmuszeni zastosować specjalne filtry. Poza tym kluczowe są warunki związane z bezpieczeństwem pożarowym, które muszą odpowiadać rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku.

Kontrola

Przygotowując się do kontroli, musimy zadbać o szereg dokumentów, a więc akt własności lub najmu, zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdanie z badań wody, umowę na wywóz śmieci, protokół pomiarowy wydajności i głośności wentylacji czy różne koncesje i pozwolenia. Poza tym ważne są też kwalifikacje personelu, gdyż także i ich sanepid będzie dokładnie sprawdzał. Przede wszystkim muszą oni mieć ważną książeczkę sanepidowską.